Наближава финалът на конкурса "Наздравица за любовта" - plovdiv.utre.bg

Наближава финалът на конкурса "Наздравица за любовта"

09 януари 2019, 14:02 | plovdivutre
  • Снимка:
    Община Асеновград

    Награждаването е на 29 януари

Крайният срок за изпращане на творбите е до 11.01.2019 г.

Община Асеновград обявява Шести национален поетичен конкурс за любовна лирика  „Наздравица за любовта”.
Регламент:
Шестият Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за шеста поредна година в Асеновград като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”.
Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.
„Наздравица за любовта” продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от Община Асеновград.
Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.
Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори от цялата страна, навършили 18 години.
Всеки автор може да представи до 3 стихотворения.
Творбите трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, поставени в голям пощенски плик.
Творците от Асеновград да приложат 4 екземпляра, за да участват в общата класация и в селекция за „Най-добър автор на Асеновград”.
Участниците попълват декларация за авторство по образец.
В по-малък ненадписан запечатан плик трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.
Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.
Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
Срокът за изпращане на творбите е до 11.01.2019 г.
Творбите трябва да се изпращат на адрес:
Асеновград 4230, Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9, направление „Култура”, тел. 0331/62161
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на Община Асеновград www.assenovgrad.com и в информационния сайт www.asenovgradnews.com/bg/index.html    
Официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 29 януари 2019 г. от 17:30 ч. в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”.
Всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Асеновград по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета