Информационен ден ще се проведе в Пловдив - plovdiv.utre.bg

Информационен ден ще се проведе в Пловдив

14 август 2018, 07:00 | plovdivutre
  • Снимка:
    Община Пловдив

    Срещата е от 10:00 ч.

Представят възможностите за кандидатстване за предприемачество в сферата на културата

Днес от 10:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ ще се проведе информационен ден относно възможностите за кандидатстване с проекти към Програма „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и програмите „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“ на Европейската комисия.
Събитието се организира в партньорство между Областен информационен център-Пловдив, Министерство на културата, Национален център за контакт „Европа за гражданите“ и бюро „Творческа Европа“.
Програма „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ има налични 10 милиона евро с възможност за финансиране на над 60 проекта за култура, чрез които с интересни и иновативни подходи ще могат да бъдат възстановени и ревитализирани експозиционни площи в музеи, галерии и културни институти. Ще бъде продължен и цялостния процес по дигитализация на движимо и недвижимо културно-историческо наследство в България. Програмата ще подкрепя реализацията на смели предприемачески идеи, които да подобрят административния капацитет на културните оператори в България и тяхното още по-силно позициониране на културната карта на Европа.
Програмата има и специален фокус към разширяване на обхвата на културната дейност, чрез реализиране на проекти, целящи подобрен достъп до интересни мероприятия, артистично съдържание, събития и практики на местно и на регионално ниво, чрез развитие на нови публики и популяризиране на обичаите и ритуалите на етническите малцинства в България.
Програма „Творческа Европа“ подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на програмата е да им помогне те да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.
Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности, програмата насърчава създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданско участие. По същество програма „Европа за гражданите“ представлява платформа за изслушване на дебатите, които протичат в гражданското общество по теми от дневния ред на Европейската комисия. Програмата финансира проектни предложения в две направления.
Линк към фейсбук страницата на събитието
https://www.facebook.com/events/392289051300961/Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета