Подобрява ли се качеството на въздуха отчитат в Пловдив - plovdiv.utre.bg

Подобрява ли се качеството на въздуха отчитат в Пловдив

01 август 2018, 08:29 | plovdivutre
  • Снимка:
    Община Пловдив

Пресконференцията ще се проведе днес от 12:00 часа

Във връзка с изпълнението на проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.“ № BG16М1ОР002-5.002-0011-С01, ще се проведе заключителна пресконференция с участието на заместник-кмета Розалин Петков. Пресконференцията ще се проведе днес от 12:00 часа в заседателната зала на Община Пловдив. На пресконференцията ще бъдат представени резултати по изпълнението на проекта до момента.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, процедура № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“. Общата стойност на проекта е 83 886,80 лв., от които 71 303,78 лв. от Кохезионния фонд и 12 583,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Периодът на изпълнение е 15.05.2017 г. – 15.08.2018 г.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“. www.ope.moew.government.bg
www.eufunds.bgКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета