Преподаватели от Шенджен водят занятията в Пловдивския университет - plovdiv.utre.bg

Преподаватели от Шенджен водят занятията в Пловдивския университет

13 юни 2018, 19:33 | plovdivutre
  • Снимка:
    Мега Комюникейшън

  • Снимка:
    Мега Комюникейшън

  • Снимка:
    Мега Комюникейшън

Обучението по "Мобилни информационни системи“ е първото за страната

Обучението по „Мобилни информационни системи“ е първото за страната и се проведе в първия в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии, създаден по договор между двата университета в Пловдив и Шенджен.
Преподаватели от китайския Политехнически университет в Шенджен Shenzhen Polytechnic, проведоха обучение на студенти от IV курс на специалността „Информационна физика и телекомуникации“ към Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Гост-лекторите – проф. Джън Джъхуа (Zheng Zhihua, prof. Zheng) и проф Ли Чанбин (Li Changbin, prof. Li), проведоха занятия по дисциплината „Мобилни информационни системи“ в първия в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии, открит през октомври миналата година като част от споразумение за сътрудничество между ПУ и Политехниката на Шенджен. Новината съобщи проф. Невена Милева, зам-ректор на висшето училище и декан на Физико-технологичния факултет.
Обучението започна с дефиниране на основните понятия в безжичните комуникационни ситеми и трите основни механизма за разпространение на електромагнитните вълни: отражение, дифракция и  разсейване. Студентите бяха запознати с класификацията на моделите за разпространение и методите за адаптиране на връзката между трите типа модели и трите вида клетки в мобилните клетъчни мрежи: модели на разпространение за макро- и микро клетки, както и за офис среди. Теоретично бяха представени моделите на Okumura-Hata, COST-231-Hata, COST-231- Walfish-Ikegami; двойно лъчев, многолъчев и други модели, използвани в съвременните мобилни комуникационни системи.
Проф. Джън запозна студентите с партньорския проект от трето поколение 3GPP и с LTE UMTS дългосрочната еволюция на стандартните серии, разработени от 3GPP. По-нататък той представи архитектурата на LTE мрежата, нейните структурни единици, протоколите LTE/SAE, каналите за LTE Uplink/Downlink. Беше предложена класификация на многоантенните технологии: MIMO, SISO, SIMO, MISO.
След това студентите проведоха лабораторни упражнения, които включваха практична работа. За целта преподавателите от Shenzhen Polytechnic предоставиха на студентите достъп до специализиран учебен софтуер за проектиране на LTE мрежи „IUV-4GV2-GL“. Специално за посещението на китайските преподаватели в ПУ софтуерът е бил адаптиран на английски език от фирмата-производител.
Практичната работата включваше планиране на мрежовата топология, конфигуриране на апаратурата и конфигуриране на данните. Беше реализиран хендоувър и роуминг. Студентите бяха изключително впечатлени от възможностите за реално проектиране на LTE мрежа, което беше възможно благодарение на работата със софтуера.
Накрая обучението завърши с изпит, който включваше изпълнение на зададен от преподавателите проект на LTE мрежа. Представянето на четвъртокурсниците от специалността „Информационна физика и телекомуникации“ бе отлично и ще им бъдат издадени сертификати от Shenzhen Polytechnic за успешно преминато обучение по „Мобилни информационни системи“, разказа проф. Милева.
Теоретичното и практическото обучение по проектиране на най-новото поколение мобилни мрежи е изключително полезно, категорични са студентите и преподавателите от Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Преподавателите от Shenzhen Polytechnic от своя страна изказаха задоволството си от висикото ниво на подготовка на студентите, от тяхното внимание и интерес към проведения курс по мобилни комуникации.
При посещението си в ПУ „Паисий Хилендарски“ догодина китайските лектори планират да представят мобилните технологии от пето поколение (5G).
Първият в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии бе открит в Пловдивския университет на 13 ноември 2017 г. Създаването му бе  резултат от  договор между ПУ и Политехниката на Шенджен. Реципрочен център ще заработи скоро и в китайския мегаполис.
Двете висши училища са се договорили да обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, да организират лекции, лабораторни курсове, да разменят предприемачески и културни визити. Професионалните образователни центрове ще насърчават студентския и преподавателския обмен с цел да се проучат двете образователни системи, за да се придобие по-цялостна представа за партньорската институция и да се „внедрят“ нейните постижения.
Създаването на Центъра за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ дава реален шанс за практика на студентите от IV курс на бакалавърската програма „Телекомуникационни и информационни системи“ във Физико-технологичния факултет. Споразумението между двете висши училища ще включва и  лектори от най-големият производител на телекомуникационно оборудване в света – Huawei, които ще преподават на четвъртокурсниците дисциплината „Мобилни системи“, тъй като компанията работи в тясно сътрудничество с Shenzhen Polytechnic.
Официално за представители на професионалните образователни центрове в двата университета са назначени проф. д-р Невена Милева, зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ и декан ни Физико-технологичния факултет, а също и инициатори и основен двигател на проекта, и проф. Джиджън ДЖАО, директор на международния офис на Политехниката на Шенджен.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета