Още две сдружения са признати за национално представителни организации на хора с увреждания - plovdiv.utre.bg

Още две сдружения са признати за национално представителни организации на хора с увреждания

03 май 2018, 08:13 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    wikimedia.org

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет

Правителството прие решения за признаване на сдруженията "Българска асоциация Диабет“ и "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.
Сдружението "Българска асоциация Диабет“ оказва съдействие за подобряване на условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората с диабет в България, както и за тяхната социална интеграция, личностната реализация и пълноправното участие в обществения живот. Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите подпомага интегрирането на тази категория лица в обществото и съдейства за реализацията на личностните им качества.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации защитават интересите на хората с увреждания и изразяват становища по нормативни и стратегически документи, с което допринасят за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета