Учен от Словения изнася лекция за влиянието на ранното езиково и музикално обучение при билингви и музиканти - plovdiv.utre.bg

Учен от Словения изнася лекция за влиянието на ранното езиково и музикално обучение при билингви и музиканти

20 март 2018, 12:00 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    plovdivutre.bg архив

Организатори на събитието са Филологическият факултет на ПУ и Съюзът на учените – Пловдив

„Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език“. Това е темата на публична лекция, която ще се проведе на 27 март от 17 ч. в сградата на Съюза на учените на ул. „Митрополит Паисий“ №6. Темата ще представи нейният автор - гост-лекторът доц. д-р Артур Степанов от  Центъра за когнитивни науки за езика към Университета в Нова Горица, Словения.
Организатори на събитието са Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Съюзът на учените – Пловдив. Лекцията се провежда в рамките  на Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“ и е предназначена за учени лингвисти, университетски преподаватели по лингвистика, учители по чужди езици, университетски преподаватели по музика, музикални педагози от различни школи, студенти, докторанти, учители и любознателни родители.
Темата ще бъде представена на английски език: Do bilinguals and musicians have better ears? How music training and bilingualism affect prosodic discrimination of sentences in an unknown language.
Артур Степанов е доктор на философските науки по специалността "Лингвистика". Докторска степен получава през 2001 г. в Университета в Кънектикът (САЩ) под ръководството на водещи изследователи в генеративната граматика. Между 2001 и 2007 г. е работил в няколко университета в Германия като изследовател в различни постдокторантски програми. След защита на хабилитационен труд в Университета в Потсдам, през 2007 г. получава престижнaтa Хайзенбергова стипендия на Германската фондация за изследвания (DFG/ Deutsche Forschungsgemeinschaft) за изключителни постижения в изследователската си работа. От 2008 е доцент в Центъра за когнитивни науки за езика към Университета в Нова Горица, Словения. Основните му научни интереси са в областта на психолингвистиката и синтаксиса.
Постиженията, които се свързват с изследователския профил на Артур Степанов, са в областите на формалната синтактична теория, експерименталния синтаксис и психолингвистиката. Участвал е в интердисциплинарни изследователски екипи, работещи върху проблемите на човешката езикова способност,  генерирането на речта и връзката между когнитивните механизми в човешкото съзнание и тяхното езиково покритие. През последните няколко години участва в изследвания, свързани с когнитивните проблеми на билингвизма, особено по отношение на неговите синтактични и прагматични аспекти в рамките на мащабен европейски проект AThEME (Advancing The European Multilingual Experience /подобряване на европейския многоезичен опит/, 2014-2019 г.)
Научната на  продукция на Артур Степанов включва публикации в редица високо-факторни научни списания като Frontiers in Psychology, Journal of the Acoustical Society of America, Linguistic Inquiry, Journal of Linguistics, Natural Language and Linguistic Theory и други.
Университетът в Нова Горица, Словения, в който работи Артур Степанов, е международно признато висше училище с подчертан научно-изследователски профил. Неговите върхови  научни постижения се разпознават  в докладите на Европейската комисия за научна продукция и сътрудничество на университетите в Европа  (Scientific Output and Collaboration of European Universities). Според  критериите за върхови научни постижения и въздействие на публикациите (импакт) университетът в Нова Горица се нарежда на пето място след водещите играчи в изследванията и  образованието  в Европа, каквито са британските университети в Оксфорд и Кеймбридж и университетите в Лозана и Цюрих: Федералният политехнически институт в Лозана (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) и  Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH ).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета