С 5 % отстъпка плащаме данъците до 30-ти април - plovdiv.utre.bg

С 5 % отстъпка плащаме данъците до 30-ти април

24 февруари 2018, 08:23 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    Община Пловдив

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси”

Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2018 г.
Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2018 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 02.07.2018 г.
Втора вноска – до 31.10.2018 г.
/на предплатилите за цялата година до 30.04.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2018 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2018 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2018 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2018 г.
За четвъртото тримесечие- до 31.10.2018 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:
• В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:
РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН” бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН” бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН” ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН” бул.”Шести септември” № 274 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ” бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

• Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
Окончателен годишен /патентен/ данък и лихви 441400
Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100
Такса за битови отпадъци и лихви 442400
Данък върху превозните средства и лихви 442300
Туристически данък и лихви 442800
• По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
• На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
• На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД и Банка Пиреос България АД;
• По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;
Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони:
Отдел „Обслужване”: 032/276928; 032/276917; 032/276925; 032/276922; Отдел „Приходи”: 032/276942; 032/276947; 032/276940; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276966; 032/276936; 032/276935, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bgКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета