Mайката на двете близначета не желае децата ѝ да бъдат снимани и коментирани в медиите - plovdiv.utre.bg

Mайката на двете близначета не желае децата ѝ да бъдат снимани и коментирани в медиите

22 февруари 2018, 15:54 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    plovdivutre.bg архив

Проведен е разговор с бабата на близнаците г-жа Брандийска, която е подала заявление за настаняване на децата при близки и роднини при нея

Във връзка със случая на двете близначета, Ви уведомявам следното:
Социални работници от Отдел Закрила на детето – Пловдив, заедно с Директора на ДСП – Пловдив проведоха среща с г-жа Иванка Стефанова – майка на двете близначета, на която среща г-жа Стефанова подаде заявление на осн. Чл. 11а от Закона за закрила на детето, а именно че не желае децата ѝ да бъдат снимани и коментирани в медиите, както и самата тя.
В тази връзка Ви информираме, че съгл. подаденото заявление не могат да бъдат изнасяни данни и факти. Можем да Ви информираме само за действията на социалните работници и предприетите мерки.  След срещата с г-жа Стефанова ще бъдат предприети следните действия:
1. Г-жа Стефанова подаде заявление, че е съгласна за децата ѝ да бъде предприета мярка на закрила, т.е. децата ѝ ще бъдат настанени в приемно семейство или в ЦНСТ с медицинска грижа, в зависимост от здравословното им състояние при тяхното изписване.
2. Г-жа Стефанова подаде заявление за ползване на социални услуги за повишаване на родителския капацитет. Тя изявява своето желание да поддържа контакт с децата си. В тази връзка тя ще бъде насочена към социална услуга, където ще получи психологическа, юридическа и социална подкрепа.
3. Г-жа Стефанова подаде декларации за подпомагане по чл. 16 от ЗСП.
4. Г-жа Стефанова е консултирана да се регистрира в Бюрото по труда като Дирекция социално подпомагане ще се обърне към Община Пловдив и Бюрото по труда за съдействие за намиране на работа.
Дирекция Социално подпомагане – Пловдив смята, че децата са неглижирани, недохранвани, което е форма на насилие, за което г-жа Стефанова не си дава сметка. Според нея, тя се е грижела добре за децата си с финансовия ресурс, с който е разполагала.
5. Дирекция Социално подпомагане – Пловдив ще се свърже с БЧК и неправителствени организации, които имат готовност да помогнат.
Проведен е разговор с бабата на близнаците г-жа Брандийска, която е подала заявление за настаняване на децата при близки и роднини при нея. След направеното проучване от страна на социалните работници става ясно, че към настоящия момент е неподходящо настаняването на децата в семейството на г-жа Брандийска. Г-жа Брандийска ще бъде придружител на децата до изписването им като за това е дала изричното съгласие. Съгласие за това е дала и г-жа Стефанова.
Следващата седмица Директор на дирекция социално подпомагане д-р Танева, ще даде изявление във връзка с работата по случая.   Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета