Търсите работа в Пловдив? Свободните места са стотици! - plovdiv.utre.bg

Търсите работа в Пловдив? Свободните места са стотици!

21 януари 2018, 16:42 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    plovdivutre.bg архив

Изберете вашето сега!

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - ПЛОВДИВ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  20.01.2018 г.
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски" № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
1
Библиотекар
1
Инженер, електрически контрол
1
Инженер, конструктор
1
Инспектор, здраве и безопасност при работа
3
Контрольор в РЗК (Международни икономически отношения)
1
Контрольор в РЗК(Бакалавър по Икономика;Администрация и управление )
5
Лекар, спешна медицина
1
Оптик, оптометрист
1
Помощник-директор, учебната дейност(НУП с Анг. език)
1
Ръководител, отдел по маркетинг
1
Търговски агент
1
Учител,  (Международни икономически отношения)
1
Учител, гимназиален  (Изобразително изкуство)
2
Учител, детска градина
1
Учител, начален  (НУП. ПНУП С АНГ. ЕЗИК)
1
Учител, начален (I-IV клас)
1
Учител, начален (НУП с Немски език)
1
Учител, начален (НУП, НУПЧЕ(АЕ), ПНУПЧЕ)
1
Учител, прогимназиален (Български език и литература)
1
Учител,гимназиален  (Английски език)
1
Учител,прогимназиален(Математика и ИТ, Математика и Физика)
Работни места за  средно професионално, средно общо и
основно  образование
5
Брокер, недвижими имоти
1
Дърводелец, мебелист
2
Заварчик
4
Касиер
1
Книговезец
10
Машинен оператор, месни продукти
3
Машинен оператор, металообработващи машини
12
Машинен оператор, шиене
1
Машинист, еднокофов багер
5
Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
3
Мияч, превозни средства (ръчно)
1
Мияч, съдове (ръчно)
10
Монтажник, електрически елементи
10
Монтажник, кабели
2
Монтажник, метални конструкции
1
Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
50
Обслужващ, магазин
1
Общ
32
Охранител
15
Пазач
6
Патрул, служби за сигурност
1
Пекар
1
Помощник-готвач
2
Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
2
Продавач, бюфет
4
Продавач-консултант
2
Работник, кухня
Работник, поддръжка
1
Работник, поддръжка на сгради
1
Сервитьор
1
Специалист, държавна администрация
1
Търговски представител
5
Фелдшер
1
Фрезист
6
Чистач/ Хигиенист
40
Шивач
1
Шлосер-монтьор
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ
ул. "Брезовска" N 34
Работни места за специалисти с висше  образование:     
3 учител по английски език
2 учител по биология и химия
1 учител по история
1 учител по история и география
1 учител по спортна подготовка
1 офис мениджър
Работни места за средно  и основно образованиe:
2 зареждач,промишлено производство
3 товарач
1
3 общ
18 оператор,производствена
1
5 монтажник,
1 настройчик на шприцмашини
1 машинен оператор, производство на хляб
1 оперативен дежурен
1 продавач
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ
Бул. “ Руски" 15
Работни места за специалисти с висше образование
2 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Главен експерт
1 Учител,детска градина
Работни места за специалисти със средно образование
1 Склададжия
1 Продавач-консултант
3 Обслужващ,бензиностанция/газостанция
5 Патрул,служби за сигурност
2 Монтажник,кабели
1 Машинист спомагателни съоръжения
2 Електромонтьор,изграждане/подържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
8 Работник,товаро-разтоварна дейност
2 Механошлосер
20 Монтажник,електронни елементи
3 Монтажник,дограма
3 Работник,повърхностна обработка на дърво
3 Дърводелец
1 Помощник-възпитател
Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование
3 Санитар
3 Болногледач
1 Рецепционист
2 Работник,консервна фабрика
3 Оператор,дъскорезница
3 Общ работник
3 Бояджия,изделия от дърво
БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
Ул. “Изложение" № 6
Работни места за лица със висше образование
1 медицинска сестра
Работни места за лица със средно  и  основно образование:
2 автомонтьори
1 бояджия, стоманени конструкции
1 електротехник, промишлено предприятие
5 екструдерист
1 заварчик
2 касиери, бензиностанция
5 машинен оператор, производство каучукови изделия
6 машинен оператор, шиене
1 общ работник
13 обслужващ магазин
2 пласьор стоки
1 продавач-консултант
1 работник, поддръжка сгради
1 резач, метал
1 стругар
1 технолог, облекло
1 чистач/хигиенист
1 шлосер
Работни места по схема "Младежка заетост"
За обучение
1 продавач-консултант
1 технически сътрудник
Работни места по схема "Обучение и заетост на младите хора"
1 асистент, офис
Работни места по схема "Обучение и заетост"
1 продавач, интернет търговия
БЮРО ПО ТРУДА – КАРЛОВО
ул. “Меден дол" № 10
Работни места за специалисти с висше образованиe
1 преподавател по класически балет – специалност "Балетна педагогика"
1 учител-лектор по география  108 уч.часа
1 счетоводител – висше или средно образование, 3 г. стаж
1 учител-лектор по музика 18 часа
1 технически секретар – Висше, хранително-вкусова и козметична промишленост, 5 г. стаж
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
2 шофьор на автобус кат.D
2 касиер-бензиностанция
1 чистач-хигиенист – шофьор кат.В
1 продавач-консултант
2 шивач
1 работник, автомивка
1 чистач-хигиенист
2 машинен оператор, шиене
6 обслужващ магазин – граждански договор- средно образование, валидна здравна книжка
3 обслужващ работник, промишлено производство
10 машинен оператор, шиене на облекла
50 работник, сглобяване на детайли
1 чистач-хигиенист
БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ
ул." Орфей " № 14
Работни места за лица с висше образование:
1 логопед
1 ресурсен учител
1 счетоводител
1 учител по английски език
Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
1 помощник, кухня
2 работник, отглеждащ цветя
10 монтажник, кабели
4 контрольор, качество
3 оператор, машина
1 водач, електрокар
1   огняр
19 монтажник, промишлено оборудване
2   общ работник
1  чистач/хигиенист
2 машинен оператор, шиене
1 помощник - възпитател
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - РАКОВСКИ
бул."Г.С.Раковски"  №108 "А
Работни места за лица с висше образова
1 рехабилитатор
Работни места за лица със средно образование
2 eл.техник  на климатици
1 продавач - консултант
10 шивачки
1 старши специалист
3 работник сглобяване на детайли
Работни места за лица със средно образование
 2 дърводелец
Работни места с основно образование
2 животновъди
БЮРО ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф" № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицинска сестра
1 счетоводител, оперативен         
1 учител по бел и ре
1 технолог, леене на алумини
1 ресурсен учител
1 педагогически съветник
1 възпитател на група в общежитие
1 главен счетоводител
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 технически сътрудник, организира спедиторска дейност, владеене на английски език
1 счетоводител, с професионален опит
1 спедитор
1 контрольор, качество
1 търговски представител, с опит в продажбите, владеене на англ. ез., шоф. кн. кат. "в"
10 обслужващ, магазин                                    
1 касиер
5 продавач-консултант
2 помощник готвач
3 сервитьор
5 ресторантски работници
15 работник, правене на колбаси
10 машинен оператор, шиене
4 крояч текстил
2 бродировач
5 гладач, ютия
15 отговорен оператор, месопроизводство
4 оператор, шприц машина                                                                                                                   
3 монтажник, електронни елементи
6 електромонтьор
2 автомонтьор
3 мияч, превозни средства
1 автотенекеджия/автобояджия, с опит
1 шофьор кат."В" и "С"
1 шофьор, кат."В" или "С"2 шофьор, товарен автомобил /международни превози/
2 машинен оператор, миячна машина                                                                                              
2 работник, стоманобетонни конструкции и изделия
2 работник, поправка на гуми и джанти   
15 работник, правене на колбаси
3 работник пастировка
1 монтьор, оловни акумулатори
1 шлосер, поддръжка леярски инструменти
1 леяр
2 оператор, машини с цпу
2 манипулант, промишлеността
3 храна казино
1 чистач/хигиенист
2 жена за гледане на болен-мъж
2 санитарки
БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН
бул. “България" № 83
Работни места за лица с  висше образование
1 лекар, психиатрия
1 експерт, подбор на персонал – висше образование
1 специалист в социалната услуга
Работни места за лица със средно образование
2 сервитьор - средно образование
1 библиотекар - средно образование
1 технически секретер - средно образование
2 монтажник – средно техническо образование
2 продавач-консултант  - средно образование
1 шофьор /категория В / - средно образование
1 готвач - средно образование
4 обслужващ магазин - средно образование
1 домакин - средно образование
1 окачествител - средно образование
1 бродировачка - средно образование
1 техник, шевни машини - средно образование
1 оператор на пластмасови изделия – средно/основно образование
1 обслужващ бензиностанция – средно/основно образование
1 пиколо – средно/основно образование
3 камериерка – основно образование
20 монтажник на велосипедни шини – основно образование
6 шивач – основно образование
2 работник, строителство - основно образование
2 перач – основно образование
1 работник кухня - основно образование
1 мияч на съдове - основно образование
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"  - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг" №2, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg
Работни места за специалисти с висше образование:
1 Инженер-технолог
2 Специалист, логистика
1 Главен механик
1 Координатор, производство
1 Експерт, инвеститорски контрол
1 Графичен дизайнер
1 Бизнес анализатор, информационни технологии - ERP специалист
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
2 Администратор, хотел
3 Сервитьор
1 Помощник-готвач
1 Работник, кухня
1 Продавач-консултант
2 Машинен оператор, металообработващи машини с ЦПУ
1 Работник, допълнителна обработка на стъкло – оптик
1 Монтажник, сложни/комбинирани изделия в оптично производство
1 Машинен оператор, машини за леене
1 Щанцьор
3 Работник, промишлено производство
2 Работник, сглобяване на детайли
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Техник-механик, инструменти
1 Шофьор, товарен автомобил-международни превози
1 Шофьори, самосвал
1 Машинист, еднокофов багер
2 Трактористи
1 Автомонтьор
1 Водач, мотокар
2 Общ работник
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул."Дойранска епопея" №5
Работни места за лица с висше образавание
3   Ресурсен учител
1   Логопед
1   Психолог
Работни места за лица със средно и основно образованиe
2   Шофьор товарен автомобил(международни превози)
1   Крояч кожа
1   Корепетитор
1   Учител,музика
1   Продавач консултант
5   Охранител
2   Социален асистент
4   Домашна помощница
1   Санитар
1   Перач(ръчно)
1   Отчетник,инвентаризация на материали(инвертарчик)
БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД
Ул."Стефан Стамболов" №1
Работни места за лица със средно и по-ниско образование
48 шивачи
9 машинен оператор, производство на каучукови изделия
1крояч, текстил
1 общ работник
6 машинен оператор
1 продавач-консултант
1 барман
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА"- гр. ДЕВИН
ул. "Васил Левски" № 1
Работни места за лица с висше образование:
Няма
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:
1 Водач, машини за горско стопанство
2 Общ работник
1 Салонен управител
2 Дограмаджия, дърво
Работни места по схема “Младежка заетост"
Няма
Работни места по схема “Обучения и заетост"
Няма
Работни места по схема “Обучения и заетост на младите хора"
Няма
БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД
ул. "Вр. Киселец" № 3          
Работни места за специалисти с висше образование
1 лекар анестезиология и инванзивно лечение
1 лекар образна диогностика
1 лекар нервни болести
1 лекар педиатрия
1 лекар
15 медицински сестри
1 учител подготвителна група
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1  работник кухня
1  шофьор
3 барван
5 сервитьор
2 готвач
1 касиер
5 шивачки
3 майстор производство на хлебни изделия
7 дърводелец,мебелист
3 общ работник
1 огняр
1 автомонтьор
3 работник,сглобяване на детайли
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА" - СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19
Работни места за специалисти с висше образование:
5 инженери, контролно измервателни уреди
1 специалист
1 продавач/консултант в Агроаптека
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:
1 мияч, превозни средства
2 сервитьори
3 общи работници
10 техник, механици
5 електротехници, промишлено предприятие
12 настройчици на шприц машини
  БЮРО ПО ТРУДА  МАДАН
ул. "Обединение" № 16
тел. 0308 2 25 49
Работни места за специалисти с висше образование
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование
13 Машинен оператор шиене на облекла
1 Технолог на облекло
1 Машинен оператор кроене
5 Печатар
3 Монтажник електронни елементи
3 Строителен работник
1 шивач обувки
1 шофьор международни превози
1 общ работникКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета