Организират Национална конференция Насилието и детето на 21 век - plovdiv.utre.bg

Организират Национална конференция Насилието и детето на 21 век

23 ноември 2017, 08:14 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    plovdivutre.bg архив

Проблемът за насилието постепенно се превърна в основна тема както за експертите и висшите мениджъри

Национална конференция с международно участие на тема „Насилието и детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/“ организират на 23 и 24 ноември под тепетата Педагогическият факултет на ПУ„Паисий Хилендарски“ и Държавната агенция за закрила на детето. Форумът ще се проведе в Гранд хотел „Пловдив“. Официалното откриване е утре, 23 ноември, от 13:00 ч. с приветствия от ректора на Пловдивския университет проф. д-р Запрян Козлуджов и председателя на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов.
Председател на организационния комитет на конференцията е проф. дпн Румяна Танкова, декан на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, а съпредседатели - Офелия Кънева, председател на ДАЗД, и Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив. Те ще се включат активно и в програмата на конференцията.
Проблемът за насилието постепенно се превърна в основна тема както за експертите и висшите мениджъри, които формират социалната и образователната политика в страната, така и за професионалистите, работещи с деца и ученици. Един от най-често задаваните въпроси в медиите касае справянето със зачестилите форми на насилие над деца и между деца. Тази тема също така привлича интереса на изследователите, които проучват спецификата и разпространението на насилието в различните социални сегменти - училището, семейството и обществените места като цяло.
В този смисъл основната цел на конференцията е да фокусира вниманието на представителите на централните ведомства, общини, училищни директори, учители и социални работници върху два ключови аспекта на насилието над и между децата – теоретико-концептуални и практически.
В националната конференция като модератори, презентатори и участници ще се включат депутати, представители на Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Дирекция „Младежки политики“ в Министерство на младежта и спорта, общини и ръководители на общински администрации. Активни участници ще бъдат университетски преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“ и Военната академия и изследователи от Българската академия на науките, учители и училищни директори, сред които Образцова математическа гимназия „Акад. К. Попов“ - Пловдив, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ - Сливен, ЦДГ „Мирослава“ - Пловдив.
Със свои представители ще се включат деца от Съвета на децата към ДАЗД, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Областна пробационна служба – Пловдив, Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Куклен, ЦОП – Първомай, Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд, РУО-София, както и НПО и медии, сред които са Център за приобщаващо образование, DigitalKidZ, Фондация „Америка за България“, OFFnews.bg.
Основните теми, които ще се дискутират по време на събитието, са: „Насилието: концептуални предизвикателства“, „Медии, виртуално насилие и кибертормоз“, „Насилието и позитивното развитие“, „Насилието и съвременното семейство“ и „Прояви на насилие между деца“.
Преди официалното откриване на конференцията утре, 23 ноември, ще се проведе пресконференция – от 12:00 ч. в Бизнес зала на Гранд хотел „Пловдив“ (бившия „Новотел – Пловдив“). На нея ще присъстват: ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Запрян Козлуджов; деканът на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. дпн Румяна Танкова; г-жа Офелия Кънева – председател на Държавната агенция за закрила на детето; заместник-кметът на Община Пловдив по дейност „Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество“ – Стефан Стоянов; председателят на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта – Славчо Атанасов.
ПРОГРАМА
Национална конференция с международно участие
„Насилието и детето на 21 век  /концептуални и практически  предизвикателства/“
Пловдив, 23 – 24 ноември 2017 г., Гранд хотел „Пловдив“
Организатори:
Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Държавна агенция за закрила на детето и община Пловдив
Организационен комитет:
Председател: проф. дпн Румяна Танкова, Декан на ПедагогическиЯ факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Съпредседатели:
г-жа Офелия Кънева, председател на ДАЗД
Г-н Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив
Научни секретари:
Проф. дпн Румен Стаматов, Ръководител катедра „Психология” към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Проф. д-р Галин Цоков, Директор на ДКПРПС на ПУ „Паисий Хилендарски“
Членове:
Доц. д-р Галена Иванова, Зам.-декан на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Доц. д-р Юрий Янакиев, Зам.-декан на Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Доц. д-р Елена Събева, Ръководител Катедра „Предучилищна педагогика”, Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Мариана Стоянова, главен инспектор от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ - ДАЗД
Донка Щилянова, Началник Отдел „Образование”, Община Пловдив
23 ноември 2017 г.
13:00 ч. – Официално откриване
Проф. д-р Запрян Козлуджов, Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“
Славчо Атанасов, Председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – Народно събрание на Р България
13.30 – 14.30 ч. – Първи панел. Насилието – концептуални предизвикателства
Презантатор: Проф. дпн Румен Стаматов, ПУ „Паисий Хилендарски“
Втори панел. Диагностика и превенция на насилието в предучилищна и начална училищна възраст
Презантатор: проф. Емилия Алексиева, СУ „Св.Климент Охридски“
15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза
16.00 – 17.00 ч. – Трети панел. Насилието и позитивното развитие
Презантатор: проф. Галин Цоков, Пловдивски университет
17.00 – 18.00 ч. – Четвърти панел. Медии, виртуално насилие и кибертормоз
Презантатор: проф. д-р Румяна Божинова, БАН
19.30 ч. – Коктейл
24 ноември 2017 г.
9.30 – 10.30 ч. – Пети панел. Насилието и съвременното семейство
Презантатор: доц. Елена Събева, Пловдивски университет
10.30 – 11.30 ч. - Шести панел. Прояви на насилие между деца
Презантатор: доц. Маргарита Бакрачева, Военна академия
11.30 – 12.00 ч. - Кафе пауза
12.00 – 13.00 ч. – Седми панел. Насилие и мултикултурна среда
Презантатор:  доц. Галена Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски“
13.00 – 14.00 ч. Осми панел. Насилието и “различните” деца
Презантатор: Карел  ван Исакер, Белгия.
14.00 – 14.30 ч. – Официално закриване
Обобщаване на работа по панелите.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета