Над 1500 деца и семейства се довериха на фондация За Нашите Деца - plovdiv.utre.bg

Над 1500 деца и семейства се довериха на фондация За Нашите Деца

22 ноември 2017, 11:26 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    pixabay.com

Броят на подкрепените деца и семейства от създаването на фондацията преди 25 години до 30 септември т.г. надхвърли 10 800

Над 1500 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца“ само през първите девет месеца на 2017 г.  (за цялата 2016 г. те са 900). През първите 9 месеца на тази година подкрепихме 1256 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 37 деца в приемни семейства. 10 деца, преминаха през Детска къща.
Броят на подкрепените деца и семейства от създаването на фондацията преди 25 години до 30 септември т.г. надхвърли 10 800.
През първите 9 месеца на 2017 г. в Центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, Центъра по приемна грижа и Детската ни къща експертите ни работиха с 622 деца и семейства.
По програма „Предотвратяване на раздялата на новородени от техните семейства” работихме по 88 случая и спасихме от изоставяне 56 деца, благодарение на активното ни сътрудничество със здравните заведения, навременната намеса и подкрепата, която оказахме на родителите.
Към 30.09.2017 год. фондация „За Нашите Деца“  работи по 330 случая по програма  „Предотвратяване на раздялата   – семейна подкрепа“. Всички деца останаха в своите семейства. Чрез програмата  помогнахме и на 19 деца, настанени в семейства на роднини и близки; 14 деца в осиновителни семейства; 10 деца жертви на насилие; 29 деца в риск от отпадане от училище; 9 деца с трудно поведение.
Подкрепихме  38 деца и семейства в процес на ре-интеграция.
Организираните от нас безплатни курсове за родителски умения продължават да се радват на голям интерес от бъдещи и настоящи родители. Над 210 майки и бащи се включиха в тях от началото на годината. Все по-популярни са и курсовете и консултациите за първична превенция на раздялата на деца от техните семейства и за кандидат – осиновители – обучихме 68 кандидат-осиновители, проведохме 52 курса и групи за първична превенция.
Подкрепата към биологични, роднински и осиновителни семейства, ефектът от която фондацията извършва по международно утвърдена методика, се отразява позитивно върху децата, категорично сочат изследванията на качеството на нашите услуги. Децата и родителите, които ползват услугите са оценени при започване на работата с тях и след период от шест месеца. В резултат на работата на фондация „За Нашите Деца“ при 136 от оценените 154 деца е констатирана положителна промяна, родителите им полагат необходимите грижи за тях и посрещат адекватно нуждите им. Родителите на 18 от децата все още се нуждаят от нас. Работихме усилено за изграждането на емоционална връзка между родителите и техните деца. 123 деца в риск от изоставяне останаха в родните си семейства.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета