Студенти от Българо-френското ателие представиха проектите си - plovdiv.utre.bg
Alternative Media Group

Студенти от Българо-френското ателие представиха проектите си

17 февруари 2017, 12:24 | plovdivutre.bg
  • Снимка:
    Община Пловдив

В културен аспект впечатление направиха предложенията за създаване на музей на тютюна

Студенти – участници в проведеното в края на миналата година,  БЪЛГАРО-ФРЕНСКО АТЕЛИЕ: „Иновативна градска трансформация чрез архитектурно наследство и култура“ представиха резултатите от проектите си вчера в Балабановата къща в Стария град. Събитието бе официално открито от Минко Кафтански - директор на ОИ „Старинен Пловдив”, който приветства младите хора за усърдната работа. „Смели, талантливи и много професионално разработени идеи“, обобщи видяното директорът на Стария град, като пожела на участниците да продължат да творят все така вдъхновено, да преследват мечтите си и да успеят да реализират в професионалния си път и най-смелите си идеи.
Темата на българо-френското ателие „Иновативна градска трансформация чрез архитектурно наследство и култура“ се вписва в клъстер "Градски мечти" в проектната платформа ТРАНСФОРМИРАНЕ от програмата на "Пловдив – ЕСК 2019". Трансформиране е платформата, която разработва нови подходи в образованието на младите хора, но също се отнася и до преобразяване и подобряване на градските пространства. Задачата беше включените студенти от специалностите архитектура, урбанизъм и етнология да създадат интердисциплинарни екипи и чрез колективната работа да обменят опит, изследователски методи и практически умения. В инициативата взеха участие 35 студенти, от които 25 от Висше училище по архитектура „Ла Вилет“ (Париж), 5 студенти от Университет по архитектура, сградостроителство и геодезия (София), 5 студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, както и организаторите от дружество „Цветоскоп“, базирано в Париж. Четирима преподаватели –доц. Елена Малджиева, доц. Краси Кръстанова, арх. Мария Лопез Диаз и арх. Елена Димитрова подпомагаха работата на младежите по изготвяне на проектите. Партньорството между учебните институции е на база подписан договор за дългосрочно сътрудничество, подкрепен и от страна на Община Пловдив. Проектите са свързани със стратегически обекти в град Пловдив-Тютюневия град, кино „Космос” и площад „Централен”, връзката между Капана и Стария град и представянето на един общ архитектурен ансамбъл на фона на събитието „Пловдив-културна столица на Европа 2019 г.”.
„Целта на ателието е да се заинтригува публичното приемане на архитектурен анализ, който идва отвън (от чужбина), но на базата на конкретни нужди за Община Пловдив с цел бъдеща конкретна работа по тези проекти”, коментира архитект Цвета Кирова от Сдружение „Цветоскоп“, базирано във френската столица Париж.
„Естествено, че живата връзка между хората е най-важното нещо, нищо не може да я замени, въпреки дигиталната връзка,  която имаме тук”, каза архитект Мария Лопез Диаз.
„Това БЪЛГАРО-ФРЕНСКО АТЕЛИЕ е своеобразна възможност за обмен между българската и френската култура и опит”, допълни доц. Краси Кръстанова.
Участниците  в  4-те ателиета: Ателие Тютюнев град; Ателие „Стария град и Капана“, „Улица на занаятите“; Ателие „Кино Космос“ и Ателие „Реката“, след тримесечна работа в периода от ноември 2016 г. до януари 2017 г., реализираха 4 урбанистични съвместни разработки и 21 индивидуални проекта, от които 14 за Тютюневия град, 2 - за Централния площад и връзката му с Капана и Стария град, 3 - свързани с кино „Космос” и 2  малки разработки на разходка север-юг, което включва и река „Марица”.
Едно от най-интересните предложения бе за пешеходна зона и еко квартал в Тютюневия град, както и ателиета за обучение, рециклиране и трансформация на стари предмети, нови услуги  за гражданите, включително агропазар и производство на плодове и зеленчуци с био ресторант. В културен аспект впечатление направиха предложенията за създаване на музей на тютюна, ателиета на артисти, културен център, който да си кореспондира с кино „Космос”, както и разпространяването на педагогически ателиета в градската среда, където гражданите, децата, студентите и артистите да осъществяват връзка помежду си. Разработките бяха онагледени с графични платна със снимки, чертежи, 3D композиции, кратък филм и макети.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета